Gebruikersvoorwaarden voor patiënt of cliënt

Voor het gebruik van Improve Mobile app
(versie 1.0)

Algemeen

De Improve Mobile app is een applicatie van Open HealthHub B.V.

Met behulp van deze app kunt u behandelinformatie ontvangen en vragenlijsten invullen, indien u daarvoor een uitnodiging hebt ontvangen van uw zorgprofessional (zoals bijvoorbeeld uw arts).

Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn voor het gebruik van deze app en hoe er met uw persoonsgegevens zal worden omgegaan.